Werkdruk te hoog. Wat te doen?

Een heldere en concrete aanpak van werkdruk

Werkdruk te hoog in de organisatie? Als HR adviseur zoek je naar middelen om de werkdruk bij de medewerkers te verlagen. Het thema werkdruk staat serieus op de agenda. Je wilt een doeltreffende aanpak binnen een vast budget en een vastgestelde tijd.

Die heb je nu gevonden!

Hoge werkdruk aanpakken?

Stel je vraag en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Training Werkdruk verlagen

In onze training van 2×3 uur gericht op Werkdruk verlagen  kijken we naar de meest effectieve interventie op het gebied van werkdruk. Zaken waar geen invloed ligt laten we buiten beschouwing. We interveniëren op de menskant. En we maken deze sterker. Zelfkennis, kennis van elkaar, het creëren van een juiste focus en een helder doel.

In 2×3 uur creëren we samen een enorme impact. Hands-on waarbij het geleerde diezelfde dag nog kan worden toegepast. Juist omdat we de praktijk gebruiken als uitgangspunt. In onze unieke training richten we ons op de menskant en laten we ons niet verleiden tot wij/zij discussies. Kennis van het brein en het effectief omgaan met zogenaamde spanning zorgt voor een goede basis om van daaruit naar het thema werkdruk te kijken.

Het resultaat zal verbluffend zijn. Straks zeggen de medewerkers nog dat werkdruk helemaal niet bestaat.

Werkdruk te hoog wat te doen training Mentale Veerkracht

In slechts 2 x 3 uur meer energie en een optimale prestatie

Wat is er helder aan mijn aanpak?

In slechts 2 x 3 uur neem ik jouw medewerkers mee naar een wereld zonder werkdruk.

Wat is er concreet aan mijn aanpak?

Wat is het resultaat van mijn aanpak?

In slechts 2 x 3 uur een voelbaar verschil in sfeer op de werkvloer.

Te hoge werkdruk: waar komt dat door?

1 op de 3 werknemers heeft last van werkdruk. Maar wat is het precies? Wat is het verschil met werkstress of het een bepaalde periode heel erg druk hebben op je werk? Werkdruk is een hippe term geworden. En juist dat feit is een zorgelijke ontwikkeling. Want om de werkdruk aan te pakken moet je precies weten wat het is. Te vaak mislukken projecten waarin werkdruk centraal staat of blijkt de Cursus Werkdruk niet aan te slaan maar zelfs averechts te werken. Te vaak ontbreekt een duidelijke definiëring en is het beoogde doel en beoogde resultaat niet scherp geformuleerd.

En ondertussen is er weer veel spaarzame tijd verloren gegaan. Met als gevolg een nog hogere werkdruk en verlies van vertrouwen dat het ooit nog beter gaat worden. Desastreus voor mens en organisatie.
Werkdruk te hoog wat te doen lezing

Werkdruk in kaart brengen

Om werkdruk te meten gebruiken organisaties vaak een bijlage van hun eigen medewerkers tevredenheidsonderzoek. Men hoopt daarmee het thema bespreekbaar te maken en inzichtelijk te krijgen. Echter ontbreekt hierin vaak de context en kunnen de antwoorden moeilijk op waarde worden geschat. Je kan je afvragen of een meting überhaupt een goed beeld geeft. Krijg je als HR afdeling echt de informatie die je wilt of moet je naar aanleiding hiervan alsnog “benen op tafelsessies” organiseren om persoonlijk van je mensen te horen wat ze precies bedoelen met Werkdrukbeleving? Ergo, nog meer tijd kwijt. Dus nog meer werkdruk.

Sfeer van invloed op ervaren hoge werkdruk

Het is opvallend dat in organisaties waar een positieve sfeer heerst en er een duidelijke leiderschapsstructuur met bijbehorende visie aanwezig is er weinig tot geen hoge werkdruk wordt ervaren. Ja, soms is het even druk en is het een kwestie van samen de schouders er onder zetten. Voor een bepaalde periode. Na afloop van deze “drukke periode” worden dan ook de successen gevierd en krijgt men de verdiende waardering. Men heeft wat voor elkaar over en je zou kunnen zeggen dat er een oprecht teamgevoel heerst. Deze dynamiek staat los van hoe ‘goed’ het binnen organisaties geregeld is als je kijkt naar procedures, systemen en processen.

In organisaties waar het niet altijd “veilig” is of waar een vervelende sfeer hangt komt de term werkdruk vaak al snel bovendrijven. Mensen leggen zaken buiten zichzelf en als de ander (andere afdeling, management) verandert, dan pas zijn zij eventueel ook bereid om te veranderen. Hoe mensen binnen organisaties onderling met elkaar omgaan is hoe dan ook van invloed hoe men praat over werkdruk en hoe men dit ervaart. Waarom zou je een stap extra zetten voor een organisatie die in jouw ogen jou keer op keer slecht behandelt of je niet waardeert? Elke mail, elk project of elk verzoek wat niet binnen het takenpakket hoort wordt dan als extra werk (druk) ervaren.

In slechts 2 x 3 uur neem ik jouw medewerkers mee naar een wereld zonder werkdruk.

Oorzaken ervaren werkdruk

Natuurlijk is niet elke vorm van werkdruk te linken aan sfeer en teamdynamiek op management- of teamniveau. Zeker niet. Bij een aantal organisaties is werkdruk erg te relateren aan het te laat (her)inrichten van processen, niet inspelen op de actualiteit, of markttechnisch achter de feiten aanlopen. In bepaalde gevallen is dit meetbaar en feitelijk. Uiteindelijk worden de gaten dichtgelopen door de mensen binnen deze organisaties.

De constante factor in organisaties: de Mens

Dat brengt ons op het volgende en cruciale punt als je kijkt naar werkdruk en de beleving ervan. 

In deze wereld van constante verandering, het continue herinrichten van processen, de niet meer bij te houden technologie, is er altijd één constante factor in een organisatie: De Mens.

De mens is door de jaren heen altijd gebleven. Met dezelfde verbindingen tussen hoofd en hart. De mens met zijn innerlijke gedachtegang, zijn karakter en zijn persoonlijkheid. De mens met zijn emoties, gevoelens, doelen en dromen. De mens is uiteindelijk het kapitaal van de organisatie.

Investeren in de mensfactor

Investeren in de mensfactor is dan ook de basis voor succes als je werkdruk wilt aanpakken. Niet door de mens te leren nog meer te doen in minder tijd. Het zogenaamde en desastreuze timemanagement. Maar juist door te investeren in de mens achter de mens. Door hem of haar te leren om zaken aan te pakken binnen de invloedssfeer, om ze te laten zien dat ze altijd verschil kunnen maken en ze daarbij te laten groeien in professionele- en persoonlijke zin. Want mensen in organisaties die lekker in hun vel zitten en daarbij op hun plaats zijn, zullen altijd van ongelooflijke waarde zijn en goede resultaten boeken voor diezelfde organisatie.

Lees hier het artikel: Werkdruk bestaat niet.

Mentale Veerkracht en werkdruk

Mentale Veerkracht is het vermogen om je succesvol staande te houden in wisselende omstandigheden. Een veerkrachtige medewerker is gemotiveerd, doet aan zelfregie en voelt zich verantwoordelijk. Daarnaast zijn veerkrachtige medewerkers flexibel onder druk waarbij zij ook blijven presteren onder deze druk. Bovendien herstellen zij ook sneller van een belasting waardoor zij langdurig en evenwichtig inzetbaar blijven.

Redenen genoeg om de Mentale Veerkracht van medewerkers als uitgangspunt te nemen in het aanpakken van werkdruk. Mentale Veerkracht is namelijk heel goed trainbaar. Door de Mentale Veerkracht van medewerkers te vergroten zal de werkdrukbeleving aanzienlijk verminderen. Dit bevordert de gezondheid en zal een buitengewoon positief effect hebben op de bedrijfsresultaten.

Hoge werkdruk aanpakken?

Stel je vraag en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!