Stop met het lezen van managementboeken!

Wees de leider die je zelf wilt zijn

Dankzij allerlei theorieën over leiderschap raakt de manager regelmatig het spoor bijster op het pad van goed naar geweldig. De zoektocht naar de ultieme vorm van leiderschap eindigt geregeld in een valkuil die vol ligt met stippen die van de horizon zijn gevallen. De eerste stap naar een oplossing? Lees geen managementboeken meer!

Teveel theorieën en stromingen

Veel managers investeren in zichzelf, blijven zich ontwikkelen en lezen dus managementliteratuur. Een beetje inspiratie is nooit verkeerd. Maar door de enorme hoeveelheid theorieën en stromingen gaan ze verschillende gefaciliteerde, zelfsturende en overtuigende coachtechnieken door elkaar gebruiken. Het gevolg is dat ze vastlopen en niemand er meer iets van begrijpt. Zo zijn er bijvoorbeeld managers die dagelijks ge-update willen worden door hun zelfsturende teams. Wel het boek gelezen, maar dat blijkt beter te zijn dan de film waar ze zelf in zitten. Bovendien ontbreekt de ondertiteling.

“Het lezen van een managementboek lijkt op ontwijkingsgedrag.
Het lijkt alsof je goed bezig bent, maar eigenlijk ben je uitstelgedrag aan het vertonen”

Het lezen van een managementboek lijkt op ontwijkingsgedrag. Zolang je leest ben je aan het lezen (klinkt logisch) en dan hoef je verder dus niks te doen. Het lijkt alsof je goed bezig bent maar eigenlijk ben je uitstelgedrag aan het vertonen. Je stelt uit wat je eigenlijk zou moeten doen en ontwijkt wat je juist aan zou moeten gaan. Net zoals het benoemen van een probleem niet leidt tot het oplossen ervan. Daar is iets anders voor nodig. Er verandert namelijk pas iets wanneer je actie onderneemt. Maar het zit juist zo lekker op de bank met dat boek vol inspiratie.

Het ontwijken van verantwoordelijkheid

Een paar weken geleden sprak ik met een directeur van een scholengemeenschap over de werkdruk die werd ervaren door docenten. Een complex probleem met grote gevolgen. Zij vertelde dat er door docenten een projectgroep was opgericht om de werkdruk in kaart te brengen en dat andere docenten zogenaamde clustergroepen hadden geformeerd om per afdeling te bekijken hoe werkdruk gedefinieerd kon worden. Zij kwamen elke twee weken in verschillende samenstellingen bijeen. Alles werd keurig gedocumenteerd en iedereen werd in aparte nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Toen ik vroeg hoeveel tijd dit de gemiddelde docent kostte keek de directeur mij veelbetekenend aan. “Als ze hier tijd voor hebben zal het met de werkdruk wel mee vallen”, liet ik mij ontvallen. We barsten in lachen uit maar kwamen vervolgens ook tot een scherpe analyse van het echte probleem: het ontwijken van verantwoordelijkheid. In dit geval was werkdruk een welkome kreet binnen deze organisatie. Een camouflagepatroon wat precies deed waar het voor bedoeld was.

“Het is vaak lastig om de vertaalslag te maken naar de praktijk. Want daar is iets anders voor nodig dan kennis en vaardigheden. Namelijk verantwoordelijkheid.”

Wat mij regelmatig opvalt is dat managers vaak precies op de hoogte zijn van de theorieën van Covey, Sinek, Blanchard en consorten. Er is soms letterlijk sprake van tegeltjeswijsheid als ik naar de wanden van een directiekamer kijk. Maar het is vaak lastig om de vertaalslag te maken naar de praktijk. Want daar is iets anders voor nodig dan kennis en vaardigheden. Namelijk verantwoordelijkheid.

De verantwoordelijkheid om de daad bij het boek te voegen. De verantwoordelijkheid om lastige zaken bij de bron aan te pakken. De verantwoordelijkheid om je angst tegemoet te treden en open te staan voor feedforward. De verantwoordelijkheid om oprecht de dialoog aan te gaan.

Sta op!

Als je iets wilt veranderen moet je niet wegduiken in een boek maar dien je op te staan. Stop met het wijzen naar anderen. Toon voorbeeldgedrag en doe de dingen voor. Vlucht niet in boeken van managementgoeroes die zelf nooit een bedrijf hebben gerund. Laat je niet leiden door modellen, theorieën, cirkels en 3-stappen plannen. Want het goede nieuws is dat je het allemaal al weet.

“Als je iets wilt veranderen moet je niet wegduiken in een boek,
maar dien je op te staan”

Jij hebt genoeg kennis en vermogen om een goede leider te zijn. Er is er maar één zoals jij en jij weet (diep van binnen) waar jij voor staat. Je hoeft het alleen maar te laten zien. Daar heb je lef voor nodig, dat klopt. Lef om fouten te durven maken, lef om kansen te grijpen en lef om je nek uit te steken. Niet ten kostte van alles maar juist vanuit de verbinding met jezelf en daarmee ook met anderen.

Toon veerkracht en ga uit van je eigen authenticiteit

Door je steeds maar te verdiepen in de zogenaamde wijsheid van anderen zie je niet hoe wijs je zelf al bent. Toon veerkracht en ga uit van je eigen authenticiteit. Want hoe onmetelijk is de kracht van jouw eigen verhaal? Natuurlijk is er veel te leren en blijf vooral nieuwsgierig maar denk je ook eens in wat mensen allemaal van jou zouden kunnen leren. Voor wie ben jij een inspiratiebron? En waar zou jij van betekenis kunnen zijn? Het is jouw verantwoordelijkheid om mensen het beste van jezelf te laten zien.
Leg je boek aan de kant en wees de leider die je zelf wilt zijn.

Dit artikel is ook gepubliceerd op Managementsite. 

Deel dit artikel:

Email
WhatsApp
LinkedIn
Facebook
Twitter